Celouniversitní setkání absolventů UP

09.září 2016

Celouniverzitní Absolventské setkání se uskuteční 9.–10. září 2016 u příležitosti 70. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci. První den je věnován neformálnímu setkání s představiteli kateder a fakult, a především absolventů spolu navzájem. Druhý den bude věnován programu v režii Univerzity Palackého. Bude zahrnovat hudební vystoupení v pavilonu A Výstaviště Flora Olomouc, koncerty v Redutě Moravské filharmonie, vystoupení na Horním náměstí a řadu dalších aktivit, včetně slavnostního ocenění významných absolventů z rukou rektora Univerzity Palackého prof. Jaroslava Millera. Více se dozvíte na stránkách www.absolventi.upol.cz, kde se můžete zaregistrovat a najdete zde podrobnější program a soustu dalších informací.