Informace pro studenty 1. ročníku o zápisu KMA/M1N

27.srpen 2014

Zápis předmětu KMA/M1N do systému STAG je koncipován dle rozdělení studentů do skupin na základě výsledků rozřazovacího testu. Tento test studenti absolvují on-line na adrese moodle.letniskolamatematiky.cz podle instrukcí obdržených u zápisu ke studiu. Pokyny pro zapsání předmětu M1N budou k dispozici opět na moodle.letniskolamatematiky.cz, a také na kma.upol.cz Zápis prostřednictvím IS STAG bude umožněn nejdříve 19. 9. 2013 v 10h.
Kontakt: iveta.bebcakova@upol.cz nebo pavla.kourilova@upol.cz

Pozor aktualizace: Pokyny k zápisu najdete v tomto souboru.