adresa

KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

Přírodovědecká fakulta univerzity palackého
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Tel.: +420 585 634 602
kmaam@upol.cz
Kudy k nám?

Aktuality

Starší aktuality
17.05.2018 Rozpisy jarních termínů obhajob a SZZ

Obhajoby  navazujícího oboru Aplikace matematiky v ekonomii (AME) se konají ve středu 23. 5. 2018 od 8:30 na učebně 5.068, státní závěrečné zkoušky oboru AME se konají ve čtvrtek 24. 5. 2018 také od 8:30 na učebnách 5.066 a 5.068.

14.05.2018 Kurz Základy statistického zpracování dat

V roce 2018 proběhne kurz Základy statistického zpracování dat. Kurz je určen všem, kdo chtějí provádět kvalitní a validní statistické analýzy dat. Je vhodný jak pro ty, kteří se statistickou analýzou dat teprve začínají, tak i pro zkušené uživatele statistiky, kteří si potřebují své postupy ujasnit či potvrdit nebo chtějí konzultovat své problémy.

První část kurzu se uskuteční 14. - 18. května 2018 v učebně 5.007 v pátém podlaží budovy PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, pod vedením zkušených lektorů z naší katedry.

Kurzu se mohou zúčastnit akademičtí pracovníci UP a studenti doktorských studijních programů. Přihlášky na kurz zasílejte na email alena.jarosova@upol.cz do konce března. Po registraci obdržíte bližší organizační informace pár dnů před konáním kurzu. Dotazy týkající se odborné náplně kurzu zasílejte na email eva.fiserova@upol.cz.

Více se dozvíte na stránce kurzu, program najdete zde.

03.05.2018 Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2018

Další ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” proběhl ve čtvrtek 3. května 2018.  Zúčastnit se mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty, kteří nejprve odevzdají soutěžní práci a v den soutěže vystoupí s prezentací pžedstavující tuto práci.
Soutěží  se v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá  sekce se dále dělí na tři kategorie a to  bakalářskou, magisterskou a doktorskou.  Je možné se přihlásit také do posterové sekce společné pro všechny obory.
Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
Informace speciálně pro sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné části webu soutěže.  Výsledky najdete také na stránkách soutěže a to zde.

19.02.2018 Témata kvalifikačních prací vypsaná PricewaterhouseCoopers

Kromě témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných jednotlivými členy katedry  máte nově možnost vybrat si i z témat vypsaných ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers Česká republika, která najdete popsaná v tomto souboru. Bližší informace u dr. Bebčákové a dr. Machalové.

02.10.2017 Jarní termín SZZ a obhajob 2017/2018

Byly stanoveny jarní termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2017/2018. Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet