Studenti statistiky se vzdělávali v srdci Jeseníků

30.listopad 2015

Ve dnech 26.-28. listopadu 2015 se v Pustých Žibřidovicích uprostřed krásné jesenické přírody uskutečnil již čtvrtý ročník workshopu „Teorie a praxe statistického zpracování dat“, určený především studentům matematiky a aplikované matematiky na Přírodovědecké fakultě UP.
Přednáška Matthiase TemplaI letos se podařilo oslovit lektory, kteří představují špičky ve svém oboru, a reprezentující přední statistická pracoviště u nás i v blízkém zahraničí – např. Matematicko-fyzikální fakultu UK, Přírodovědeckou fakultu MU, Slovenskou akademii věd, Technickou univerzitu (TU) ve Vídni, nebo United Nations Industrial Development Organization se sídlem tamtéž. Přednášky se týkaly jak teoretických či metodických aspektů statistické analýzy (např. strukturní změny v panelových datech, splajnová reprezentace funkcionálních dat), tak i ryze praktických problémů, na které je zapotřebí si dát při zpracování statistických souborů pozor, například při použití regresní analýzy. Velký zájem vzbudila závěrečná přednáška doc. Matthiase Templa z TU, věnovaná chybné interpretaci statistických modelů při populárních vědeckých studiích.
Z výletuWorkshop ovšem nebyl zdaleka věnovaný pouze přednáškám, jeho nedílnou součástí byly též neformální diskuze studentů s lektory, ať již v rámci dlouhých podzimních večerů, či během odpoledního výšlapu do okolí Pustých Žibřidovic, který prověřil též fyzickou připravenost účastníků. Akce tak umožnila navázání nových přátelství a neformálních vztahů, které jsou příslibem dalšího rozvoje aplikované statistiky na naší fakultě.
Díky finančnímu přípěvku od vědecko-pedagogické rady oboru Matematika a informatika byla přitom umožněna účast skutečně všem, kteří o uvedenou problematiku projevili zájem. Přáním organizátorů, kterými byli doc. Eva Fišerová a doc. Karel Hron z Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP, tak je mít opět možnost uskutečnit tento již tradiční workshop i v příštích letech.