Studentská soutěž O cenu děkana 2021

01.červenec 2021

Vytvořili jste zajímavou práci a chcete ji představit ostatním?
Další ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” se koná ve čtvrtek 1. července 2021.
Registrace končí 24. června. Podrobné informace k soutěži najdete na webových stránkách soutěže.
Práce se odevzdává pouze v elektronické podobě, nejsou třeba žádné posudky, rozsah práce není striktně omezen.
Soutěžit mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty a také absolventi SZZ v období květen až červenec 2021.
Soutěž je rozdělena do následujících sekcí Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá  sekce se dále dělí na tři kategorie a to bakalářskskou, magisterskou a doktorskou.
Také je možné se přihlásit do posterové sekce společné pro všechny obory.
Informace pro soutěžící v sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné sekci webu soutěže. Koordinátorem na oboru Matematika a Informatika je Pavel Ženčák.