Informace pro studenty 1. ročníku o zápisu předmětu KMA/M1N

17.září 2015

Zápis předmětu KMA/M1N do systému STAG je koncipován dle rozdělení studentů do skupin na základě výsledků rozřazovacího testu. Proto při zapisování na cvičení dodržujte pokyny v tomto souboru.