Vyrovnávací kurzy z matematiky 2020

20.březen 2020

Studentům nastupujícím do prvních ročníků PřF UP nabízíme Vyrovnávací kurzy matematiky. Jde o pět kurzů, které budou probíhat vždy v pátky odpoledne. V rámci těchto kurzů bude opakována a procvičována středoškolská matematika: algebraické výrazy, rovnice, nerovnice, logaritmické a exponenciální funkce, analytická geometrie a goniometrie. První z těchto kurzů začne v pátek 20. 3. 2020, poslední kurz proběhne v pátek 26. 4. 2020.

Z důvodu zrušené kontaktní výuky kurzy nemohou proběhnout v původně plánovaných termínech. O kurzy Vás však nechceme připravit. Pokud to jen trochu půjde, kurzy proběhnou, ale v jiné termíny. V současné době nevíme, jak dlouho tato situace potrvá. O novém harmonogramu Vás budeme informovat hned, jakmile se situace s uzavřením škol vyjasní.

Tyto kurzy budou vedeny zkušenými lektory z obou matematických kateder a jsou určeny především těm uchazečům o studium, které čekají přijímací zkoušky z matematiky a dále těm, kteří cítí nedostatky ve svých znalostech SŠ matematiky a chtějí být na studium na VŠ více připraveni.

Všechny nabízené kurzy jsou zdarma. Je možno se přihlásit na všechny, nebo i pouze na jeden z nabízených kurzů. Podrobný rozpis kurzů a přihláška je k nalezení zde. Podrobný harmonogram a obsah kurzů na rok 2020 najdete zde.

Všichni zájemci jsou vítáni!