Témata diplomových a bakalářských prací 2013

24.leden 2014

Téma kvalifikační práce je možno si vybrat po dohodě s příslušným vedoucím práce. Studenti bakalářských studijních programů i navazujících magisterských programů mají povinnost vybrat si téma kvalifikační práce nejpozději jeden kalendářní rok před odevzdáním práce. Studenti bakalářského studia si mohou vybrat téma své bakalářské práce pouze v případě, že mají úspěšně absolvovány všechny povinné předměty zimního semestru prvního ročníku.