Třetí místo R. Talské v Česko-Slovenském kole SVOČ z matematiky

29.květen 2015

Ve dnech 27.-29. května 2015 se na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě konal již 16. ročník Česko-Slovenské SVOČ (Soutěže ve vědecké a odborné činnosti). Tentokrát na ní uspěla i studentka naší katedry Bc. Renáta Talská, když s diplomovou prací s názvem 'Bayesovy prostory' (pod vedením doc. RNDr. Karla Hrona, Ph.D.) obsadila velmi pěkné třetí místo v sekci Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Bayeseovy prostory představují nový přístup ke statistickému zpracování hustot pravděpodobností, umožňující adaptaci metod funkcionální analýzy dat při současném respektování specifických vlastností hustot. Doufáme, že bude mít úspěšná studentka v přístím ročníku své následovníky!
Více informací o proběhlé SVOČ 2015 najdete na adrese
http://compbio.fmph.uniba.sk/svoc2015/index.php.