Nacházíte se v sekci: Věda, výzkum, projekty » Semináře » Kurz statistiky 2018

Základy statistického zpracování dat

Naučit se efektivně získávat z dat relevantní informace, správně interpretovat výsledky a porozumět filozofii statistického zpracování dat, to vše je cílem odborného kurzu statistiky, který organizují členové katedry matematické analýzy a aplikací matematiky. Kurz je určen všem, kdo chtějí provádět kvalitní a validní statistické analýzy dat. Je vhodný jak pro ty, kteří se statistickou analýzou dat teprve začínají, tak i pro zkušené uživatele statistiky, kteří si potřebují své postupy ujasnit či potvrdit nebo chtějí konzultovat své problémy. První část kurzu se uskuteční 14. - 18. května 2018 v učebně 5.007 v pátém podlaží budovy PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, pod vedením zkušených lektorů z naší katedry.

Program seminářů prvního kurzu je zaměřen na praktické použití vybraného statistického programu a obsluhy jeho nástrojů. Podrobněji budou vysvětlena témata popisné statistiky, principy statistického usuzování a interpretace výsledků. Další část kurzu bude věnována statistickému rozhodování a vyšetření vztahu mezi proměnnými. První dva dny bude probíhat bloková výuka, následující dva dny mohou účastníci aplikovat své znalosti v praxi. Pod vedením lektorů mohou zpracovávat data z vlastního výzkumu, případně pracovat s modelovými daty. Poslední den kurzu je vyhrazen odborným konzultacím s lektory. Podrobný program seminářů naleznete zde.

Aktuální informace k prvnímu kurzu naleznete zde.

Účastníci kurzu si mohou sami zvolit, ve kterém statistickém programu by se chtěli školit. V nabídce je program Statistica nebo R Commander. R Commander je grafické uživatelsky příjemné prostředí s možností reproducibility automaticky generovaného kódu do softwaru R, který je v současnosti nejpoužívanějším a volně šiřitelným statistickým softwarem. Své preference můžete uvést v přihlášce na kurz. Organizátoři na základě Vašich hlasů vyberou, který z uvedených dvou programů budou na seminářích prezentovat.

Druhá část kurzu - Pokročilé metody statistického zpracování dat - se bude konat v závěru roku 2018 a bude zaměřena na rozšíření a prohloubení znalostí statistických metod, které reflektují specifika jednotlivých oborů. Program sestaví pořadatelé dle požadavků a přání absolventů květnového kurzu. Pokud již při přihlášení víte, jaké znalosti by pro vás byly přínosné, informace zašlete spolu s přihláškou. Dáte tak organizátorům více prostoru k zajištění účasti předních odborníků a školitelů ve vybrané oblasti.

Kurzu se mohou zúčastnit akademičtí pracovníci UP a studenti doktorských studijních programů. Přihlášky na kurz zasílejte na email alena.jarosovaupol.cz do konce března. Po registraci obdržíte bližší organizační informace pár dnů před konáním kurzu. Dotazy týkající se odborné náplně kurzu zasílejte na email eva.fiserovaupol.cz.

Těšíme se na Vaši účast.

Lektoři: Kamila Fačevicová, Eva Fišerová, Tomáš Fürst, Karel Hron a Ondřej Vencálek

Program seminářů naleznete zde.

Aktuální informace k prvnímu kurzu naleznete zde.


Kurz je financován z prostředků projektu OP VVV - Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet