Nové studijní programy Aplikovaná matematika

15.březen 2020

Specializace programu APlikovaná matamatika

Až do do 15. 3. 2020 můžete podávat přihlášky ke studiu na přírodovědecké fakultě UP včetně nových i stávajících studijních programů naší katedry.

Od roku 2020/2021 katedra otevírá nově schválený bakalářský studijní program APLIKOVANÁ MATEMATIKA, v rámci kterého si studenti budou moci zvolit ze dvou specializací.

Specializace DATA SCIENCE je nově otevřené studium jedné z nejžádanějších specializací na pracovním trhu. Naučíme vás sbírat, vizualizovat, analyzovat, modelovat a interpretovat data všeho druhu. To se samozřejmě neobejde bez notné dávky selského rozumu, základů programování a několika matematických dovedností. Odměnou bude univerzální uplatnitelnost na pracovním trhu a porozumění technologiím 21. století – strojovému učení, umělé inteligenci a průmyslu 4.0.

Specializace programu APlikovaná matamatika Specializace PRŮMYSLOVÁ MATEMATIKA je nově otevřené studium poněkud přehlížené, leč velmi důležité specializace. Vysvětlíme vám, že všechny technologie a inovace stojí na porozumění přírodním zákonům, jejichž společným jazykem je matematika. Naučíme vás popisovat přírodní a technické procesy matematickým jazykem, analyzovat je, modelovat, predikovat a optimalizovat. To se neobejde bez základů práce s daty, programování a notné dávky zajímavé matematiky. Odměnou bude schopnost pracovat ve výzkumu a vývoji či zaujmout klíčovou pozici v jakémkoliv výrobním procesu, který vyžaduje řízení, optimalizaci, diagnostiku či predikci. A takové jsou všechny.

Od roku 2020/2021 katedra otevírá také nově schválený navazující magisterský studijní program APLIKOVANÁ MATEMATIKA s nejnovějšími trendy v data science

Tento program je pokračovatelem úspěšného navazujícího studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii, který byl inovován s cílem poskytnout široké spektrum pokročilých znalostí, bez kterých se jen stěží obejde každý, kdo chce jednou pracovat ve zlatém dolu dnešní doby, kdo chce pracovat s DATY. Naučit se data vizualizovat, analyzovat, interpretovat, efektivně využívat nástrojů statistického učení, optimalizace či rozhodovacích metod - to vše vám nabízíme v balíčku, který byl diskutován i s našimi průmyslovými partnery. Přitažlivé možnosti uplatnění spolu s výběrem předmětů z matematicko-ekonomických disciplín pro hladký přechod do ekonomické praxe činí tento studijní program jak první volbou po bakalářském studiu oborů matematiky a aplikované matematiky na přírodovědecké fakultě, tak atraktivní možností pokračování studia pro studenty z jiných podobně orientovaných bakalářských studijních oborů.