Nacházíte se v sekci: Zájemci o studium » Studijní obory a programy » MGR Aplikovaná matematika

Navazující magisterské (dvouleté) studium

Program Aplikovaná matematika

Dvouletý navazující studijní program Aplikovaná matematika je pokračovatelem úspěšného studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii, který byl inovován s cílem poskytnout široké spektrum pokročilých znalostí, bez kterých se jen stěží obejde každý, kdo chce jednou pracovat ve zlatém dolu dnešní doby, kdo chce pracovat s DATY. Naučit se data vizualizovat, analyzovat, interpretovat, efektivně využívat nástrojů statistického učení, optimalizace či rozhodovacích metod - to vše vám nabízíme v balíčku, který byl diskutován i s našimi průmyslovými partnery. Přitažlivé možnosti uplatnění spolu s výběrem předmětů z matematicko-ekonomických disciplín pro hladký přechod do ekonomické praxe činí tento studijní program jak první volbou po bakalářském studiu oborů matematiky a aplikované matematiky na přírodovědecké fakultě, tak atraktivní možností pokračování studia pro studenty z jiných podobně orientovaných bakalářských studijních oborů.

Naučíme vás zejména tyto disciplíny

Statistické modelování: Jak z dat získat užitečné informace, vizualizací počínaje a sofistikovanými statistickými a machine learningovými metodami konče. Jak si poradit s nestandardními daty, která s sebou praxe datového analytika přináší - například s daty vysoce-dimenzionálními, funkcionálními, nebo třeba časově závislými.

Fuzzy modelování: Jak matematicky zpracovat verbálně zadaná data, jak modelovat znalosti expertů.

Metody optimalizace: Jak dosáhnout maxima efektů s minimem nákladů.

Matematicko-ekonomické disciplíny: Na výběr dáváme to nejlepší z pokročilé matematiky pro ekonomickou praxi - finanční a pojistnou matematiku, ekonometrii, nebo třeba modely hromadné obsluhy.

Analýza rizik: Jak se správně rozhodnout i s přihlédnutím k možným rizikům.

Cizí jazyky: Jak prezentovat své myšlenky, názory a výsledky v angličtině nebo jiném světovém jazyce.

Podrobné studijní plány najdete v tomto souboru.

Příjímací zkoušky

Bez přijímací zkoušky pro absolventy bakalářských studijních oborů Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Matematika a její aplikace, jinak v rozsahu závěrečné zkoušky těchto oborů.

Elektronickou příhlášku ke studiu najdete na této stránce. Základní charakteristiky navazujícího programu APLIKOVANÁ MATEMATIKA najdete i v Katalogu programů a oborů UP Olomouc.


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet