Okno do praxe

22.listopad 2016

IX. ročník setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty pod názvem Okno do praxe se bude konat v prostorách Pevnosti poznání PřF UP (17. listopadu 7) ve dvou dnech:
22.11.2016 od 13:00 do 16:00 - obor Matematika a informatika, Fyzika
23.11.2016 od 13:00 do 16:00 - obor Biologie a ekologie, Chemie
Akce proběhne formou moderované panelové diskuse, zaměří se na zaměstnávání absolventů a spolupráci se studenty už během studia, adaptaci mladých zaměstnanců ve firmách, představení nabídek práce a praxí ve firmách, formy možné spolupráce, atd. Seznam přihlášených firem je zveřejněn na stránce http://oknodopraxe.upol.cz/odp2016. Za zaměstnavatele přislíbili účast rovněž naši mladší absolventi, kteří zprostředkují své vlastní zkušenosti s pracovním uplatněním.
Pro studenty je dále připraven doprovodný program přímo v místě akce, v rámci kterého je pro ně připravena konzultace CV, jak v češtině, tak v angličtině, focení na CV, seminář o životním stylu, pohovory nanečisto či testování z angličtiny. Přihlášení na doprovodný program je nutné provést na odkaze http://oknodopraxe.upol.cz/studenti, kde jsou uvedeny i časy jednotlivých doprovodných aktivit. Úspěšné přihlášení bude následně potvrzeno automaticky vygenerovaným e-mailem.Na stejné stránce mohou studenti zadávat otázky na zaměstnavatele, neanonymní dotazy jsou slosovatelné.