Změny v harmonogramu letního semestru

03.duben 2020

Vzhledem mimořádné situaci byly zrušeny květnové termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ) a stanovena jejich realizace v náhradních termínech 15. června - 10. července 2020 a 17. srpna - 15. září 2020.Konkrétní termíny SZZ budou stanoveny podle vývoje aktuální situace.

Mezní termín pro splnění studijních povinností pro absolventské ročníky se prodlouží do 31. května 2020.
Termín odevzdání kvalifikačních prací je nově stanoven na 22. května 2020.