Účast našich studentů na matematické soutěži

31.březen 2017

Studenti naší univerzity se letos opět zúčastní Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, jejíž 27. ročník proběhne 31. března v Ostravě. Jde o mezinárodní matematickou soutěž pořádanou Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity - podrobnosti lze nalézt zde.
Soutěže se již mnoho let účastní studenti matematiky z mnoha univerzit po celém světě a jde o soutěž typu matematické olympiády. Spočívá ve vyřešení čtyř velmi náročných matematických problémů.
Naši univerzitu budou letos reprezentovat dva studenti z matematických oborů. Této soutěže se naše univerzita účastní každý rok. Může se přihlásit kterýkoliv student naší univerzity splňující podmínky soutěže - viz uvedený odkaz.
V případě zájmu o účast v dalším ročníku prosím kontaktujte pověřenou osobu: doc. J. Tomeček.