Nacházíte se v sekci: Zájemci o studium » Studijní obory a programy

Studijní obory a programy

Katedra nabízí prezenční studium různých matematických směrů v tříletém bakalářském, dvouletém navazujícím magisterském i čtyřletém doktorském studiu.

Bakalářské studium

Bakalářské studium je tříleté a můžete si vybrat jeden z následujících oborů či specializací:

Starší studijní obory Aplikovaná statistika, Matematika a její aplikace a Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví už pouze dobíhají pro studenty vyšších ročníků, pro nové studenty už otevřeny nebudou.

Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium je dvouleté a je možné zvolit následující studijní program:

Starší navazující studijní obory Aplikace matematiky v ekonomii a Matematika a její aplikace už pouze dobíhají pro studenty vyšších ročníků, pro nové studenty už otevřeny nebudou.

Rigorózní řízení

Rigorózní řízení pro udělení titulu RNDr. sestává z obhajoby rigorózní práce a státní závěrečné zkoušky. Řídí se řádem UP pro rigorózní řízení. Podrobnější informace o přihlašování a průběhu najdete na webu přírodovědecké fakulty. Téma rigorózní práce je třeba předem projednat s předsedou komise. K rigoróznímu řízení je možné se přihlásit až po úspěšném dokončení magisterského studia a probíhá pro stejné obory jako magisterské stadium, tj.

  1. Matematika a její aplikace -složení státnicových komisí a státnicové okruhy najdete zde.
  2. Aplikace matematiky v ekonomii -složení státnicových komisí a státnicové okruhy najdete zde.

Doktorské studium

Doktorské studium je čtyřleté, obecné informace o tom, co od doktorského studia očekávat a co pro ně udělat najdete na této stránce. Naše katedra umožňuje studovat jeden z následujících oborů:

  1. Matematická analýza
  2. Aplikovaná matematika

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet