Prosincový den otevřený dveří 2022-2023

02.prosinec 2022

Na Den otevřených dveří Univerzity Palackého, který proběhne v pátek 2. prosince, se chystá i naše katedra. Rádi během něj přivítáme všechny uchazeče o studium matematiky a představíme bakalářský studijní program Aplikovaná matematika se specializacemi Data Science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi. Pro uchazeče o navazující magisterské studium nabízíme nově aktualizovaný program Aplikovaná matematika. Na zvídavé dotazy uchazečů o studium budou připraveni odpovídat studenti a členové Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky.Těšit se také můžete na ukázkové hodiny, během kterých nahlédnete do práce matematika a na prezentace studentských praxí, které tvoří nedílnou součást studia.