Rozpisy zimních termínů obhajob a SZZ

20.leden 2015

V pondělí 26. 1. 2015 se konají SZZ oboru AME, ve středu 28. 1. 2015 budou probíhat obhajoby obhajoby oboru AME.
Navazující obor MAP má obhajoby v úterý 27. 1. 2015 a státnice ve středu 28. 1. 2015.
Obhajoby
bakalářkého oboru ME proběhnou v úterý 27. 1. 2015, kdežto státnice se konají ve čtvrtek 5.2.2015.