17. ročník mezinárodní SVOČ v matematických a informatických oborech

25.květen 2016

Závěrečnou konferenci 17. ročníku mezinárodní Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematických a informatických oborech letos uspořádá Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ve dnech 25. až 27. května 2016. Studenty do soutěže přihlašuje fakulta o to do 2. května 2016. Soutež je určena pouze pro studenty bakalářského a magisterského studia, kteří v době přihlášení nemají ukončené magisterské nebo inženýrské studium v oborech soutěže. Samotné práce včetně abstraktu a posudku je třeba odevzdat do 9. května 2016, prostřednictvím elektronického formuláře. Další podrobnosti včetně podrobných propozic najdete na webových stránkách soutěže.