Přednáška J. Andrese s názvem Aplikace vět typu Šarkovského–Blocka–Siegberga na ODR

28.březen 2017

V rámci semináře z diferenciálních rovnic proběhne v úterý 28. 3. 2017 od 13:30 na učebně LP5068 přednáška Aplikace vět typu Šarkovského–Blocka–Siegberga na ODR, kterou přednese prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc. (PřF UP Olomouc). Kompletní program semináře najdete zde.