Výuka v zimním semestru 2020/2021

18.září 2020

Od 21. 9. 2020 začíná výuka v zimním semestru 2020/2021.
S ohledem na současný stav šíření nákazy COVID-19 je od 18. 9. 2020 povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest pro studenty a vyučující během přednášek a seminářů v učebnách a posluchárnách.
Podle vývoje situace mohou být vydávána další hygienická opatření a tak může docházet ke změnám podmínek, za kterých probíhá výuka, prakticky ze dne na den
Sledujte proto pravidelně příslušnou stránku UP a také stránky Přírodovědecké fakulty, kde jsou tyto podmínky zveřejňovny.