Workshop projektu ACES v sibiřském Tomsku

29.květen 2015

Členové řešitelského týmu projektu "Applied Computing in Engineering and Science" se zúčastnili ve dnech 27.-29. května 2015 projektového workshopu až v dalekém sibiřském Tomsku, aby diskutovali aktuální otázky souvisejíci s realizací projektu a přípravou plánovaného navazujícího studia Applied computing. Vytvoření tohoto studijního oboru se klade za cíl přispět ke zvýšení úrovně vysokoškolského vzdělávání v Ruské federaci a Bělorusku a k lepší integraci jejich vzdělávacích institucí do evropského vzdělávacího systému.
Do projektu jsou kromě Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty, zapojeny čtyři univerzity ze zemí Evropské unie (Vienna University of Technology, University of Wuppertal, KU Leuven, Technical University of Lisbon) a pět východoevropských vzdělávacích institucí (Tomsk Polytechnic University, Siberian Federal University Krasnoyarsk, Belarusian State University Minsk, Belarusian National Technical University Minsk a Yanka Kupala State University of Grodno).
Další informace o projektu najdete v tomto článku nebo na stránkách projektu.