I. Výjezdový workshop aplikované matematiky

03.listopad 2022

Ve dnech 3. – 5. listopadu 2022 se uskuteční I. Výjezdový workshop aplikované matematiky, který navazuje na dlouholetý tradiční workshop Teorie a praxe statistického zpracování dat. Workshop je opět určen vědecko-pedagogickým pracovníkům a studentům zejména navazujícího a doktorského studia aplikované matematiky, kteří mají zájem o problematiku komplexní datové analýzy.   Workshop se uskuteční v naší oblíbené destinaci v podhůří Kralického Sněžníku na Kralické chatě ve Stříbrnicích (Staré Město pod Sněžníkem). Více najdete v tomto oznámení.   
Registrace na workshop probíhá odesláním závazného registračního mailu na adresu jana.radova@upol.cz do vyčerpání kapacity workshopu. Po registraci obdržíte bližší organizační informace. Do vyčerpání kapacity je účastníkům pobyt na workshopu hrazen.