Změna formálních pravidel kvalifikačních prací

23.říjen 2014

Upozorňujeme studenty, kteří budou v letošním akdemickém roce odevzdát bakalářské, diplomové práce, nebo dizertační práce, že podle nové směrnice děkana číslo A-14/5/SD musí všechny odevzdávané kvalifikační práce od akademického roku 2014/2014 povinně obsahovat i bibliografické údaje (podrobnější informace najdete v textu směrnice v článku VII na straně 4). Upravený styl pro LaTeX včetně ukázky použití si můžete stáhnout zde (poslední revize šablon 31. 3. 2015)