V České hlavičce 2016 oceněn gymnazista J. Dostál vedený T. Fürstem

30.listopad 2016

Jedním z laureátů ocenění Česká hlavička 2016 je student 3. ročníku Slovanského gymnázia v Olomouci Jakub Dostál, který uspěl s prací Nový způsob simulace šíření epidemií ve společnosti, která vznikla pod vedením Tomáše Fürsta z naší katedry. Více najdete v tomto článku v Žurnálu UP nebo v příslušné sekci webu projektu Česká hlava.