Přednáška A. Svobodnika o aplikaci statistických metod ve vývoji léčiv

05.duben 2016

V útery 5. dubna ve 13.30 proběhne v místnosti 5066 v rámci Baysovskeho seminare přednáška Adama Svobodníka za společnosti Aprova na téma Aplikace statistických metod ve vývoji nových léčiv a zdravotnických prostředků. Cílem přednášky je prezentovat úlohu a náplň činnosti statistika, SAS programátora a data manažera v projektech klinických studií se zaměřením na potenciální zájemce o tuto činnost jak formou stáží, bakalářských či diplomových prací, tak částečného nebo plného úvazku. Více se dozvíte zde.