Druhé kolo přijímacího řízení

15.červenec 2015

Z oborů naší katedry je ve druhém kola přijímacího řízení otevřen pouze navazující obor Matematika a její aplikace. Přihlášky je třeba odevzdat do 15. 7. 2015. Další iniformace a seznam všech oborů otevřených ve druhém kole najdete zde.