Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2018

03.květen 2018

Další ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” proběhl ve čtvrtek 3. května 2018. Zúčastnit se mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty, kteří nejprve odevzdají soutěžní práci a v den soutěže vystoupí s prezentací pžedstavující tuto práci.
Soutěží se v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá sekce se dále dělí na tři kategorie a to bakalářskou, magisterskou a doktorskou. Je možné se přihlásit také do posterové sekce společné pro všechny obory.
Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
Informace speciálně pro sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné části webu soutěže. Výsledky najdete také na stránkách soutěže a to zde.