Zastupování tajemnice v rozvrhových záležitostech

07.září 2014

Jelikož, je tajemnice katedry J. Machalová až do 27.9. 2014 služebně v zahraničí, obracejte se v rozvrhových záležitostech po dobu její nepřítomnosti na P. Ženčáka. Uznávání předmětů bude J. Machalová řešit až po návratu ve vypsaných konzultačních hodinách.