Informace k omezenému zpřístupnění prostor UP a PřF od 27. 4. 2020

27.duben 2020

Vláda ČR dne 23. dubna ohlásila od 27. dubna částečné uvolnění opatření týkající se vysokých škol Od tohoto data jsout nově v omezené míře znovu přístupné prostory Univerzity Palackého pro studenty všech ročníků. Studenti mohou po domluvě s pedagogem na konzultace, zkoušky a praxe. Klasická výuka se nadále nekoná.

Další obecné informace o režimu na UP najdete na této stránce.

Konkrétní informace za jakých podmínek a v jakých případech je to možné na PřF najdete na této stránce.