Protilátky a opakované infekce

30.červenec 2021

Mezi českou odbornou veřejností se již dlouho vede debata o tom, jaká hladina protilátek proti koronaviru představuje ochranu proti dalšímu onemocnění.
Tohle téma má podle jednoho ze spoluautorů Tomáše Fürsta dosti závažné politické důsledky, neboť lidé, kteří mají protilátky, nemají stejná práva jako očkovaní. Nedávno se k této věci vyslovil i nejvyšší správní soud.
Díky práci členů naší katedry a jejich kolegů sdružených ve spolku SMIS jsme o něco blíže odpovědi založené na datech. Na základě rozsáhlých dat z několika českých laboratoří můžeme protektivní hladinu protilátek stanovit velmi spolehlivě. Publikace ukazuje, že jakákoliv hladina IgG protilátek, která je nad limitem pozitivity stanoveným výrobcem, predikuje imunitu vůči onemocnění s pravděpodobností 99.6%
Spoluautor studie Tomáš Fürst shrnuje výsledek takto:
"Pozitivní výsledek testu na protilátky tedy poskytuje větší míru jistoty, že je člověk před opakovanou infekcí chráněn, než poskytuje pozitivní výsledek PCR testu jistotu, že člověk skutečně koronavirus na sliznici má."