Přednáška A. Ronta s názvem O řešení jisté třídy nelineárních rovnic s odkloněným argumentem

25.duben 2017

V rámci semináře z diferenciálních rovnic proběhne v úterý 25. 4. 2017 od 13:30 na učebně LP5068 přednáška O řešení jisté třídy nelineárních rovnic s odkloněným argumentem, kterou přednese Dr. András Ronto, DrSc. (MÚ AV ČR, pobočka Brno). Kompletní program semináře najdete zde.