Přednáška Z. Došlé v rámci semináře z diferenciálních rovnic

14.březen 2017

V rámci semináře z diferenciálních rovnic proběhne v úterý 14. 3. 2017 od 13:30 na učebně LP5068 přednáška Kladná řešení okrajové úlohy na polopřímce pro rovnici s operátorem křivosti, kterou přednese prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (PřF MU Brno). Kompletní program semináře najdete zde.