Letní škola matematiky 2014

26.srpen 2014

Zveme nově nastupující studenty na Letní školu matematiky 2014, která je zaměřena na sjednocení úrovně uchazečů z různých typů středních škol. Letní škola je určena zejména pro budoucí studenty oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, ale je otevřena všem studentům nastupujícím na PřF UP. Bližší informace naleznete na www.letniskolamatematiky.cz