Rozpisy zimních termínů SZZ

16.leden 2017

Ve čtvrtek 19. 1. 2017 proběhnou státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME, obhajoby diplomových prací jsou na programu v pátek 20. ledna 2017.
Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP se budou konat ve čtvrtek 26. ledna 2017.
V pátek 27. ledna se konájí státní závěrečné zkoušky navazujících oborů MAP a MPM.
Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME a AST se konají ve středu 1. 2. 2017 (rozpis aktualizován 31. 1. 2017).