Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2022

05.květen 2022

Pracujete na zajímavé závěrečné práci a chcete si zasoutěžit si o pěkné ceny?
Další ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” se koná ve čtvrtek 5. května 2022.
Registrace je otevřena do 1. května
na webových stránkách soutěže, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži. Soutěžní práci je nutné do systému vložit také do 1. 5. 2022.
Nikdy nebylo jednodušší se zúčastnit! Práce se odevzdává pouze v elektronické podobě, nejsou třeba žádné posudky. Není třeba práci složitě zkracovat, neboť rozsah práce není striktně omezen.
Soutěžit mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá sekce se dále dělí na tři kategorie a to bakalářskskou, magisterskou a doktorskou. Je možné se přihlásit také do posterové sekce společné pro všechny obory. Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty a jednotlivými obory, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
Informace pro soutěžící v sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné sekci webu soutěže. Koordinátorem na oboru Matematika a Informatika je Pavel Ženčák.