Přednáška J. Drábka na téma Jak se určovalo a určuje otcovství

21.duben 2017

V pátek 21. 4. 2017 proběhne v rámci semináře z aplikované statistiky. v 10.00 na učebně 5066 Doc. Mgr. Jiřího Drábka, PhD. (LEM LF UP Olomouc) na téma Jak se určovalo a určuje otcovství.
Při určování otcovství se v současné době vychází z Mendelova zákona o nezávislé segregaci forem genů do pohlavních buněk, z předpokladu rovnovážného rozložení forem genů v populaci podle Hardyho a Weiberga a z Bayesovy věty. Cesta k dosažení tohoto stavu byla klikatá a s několika pamětihodnými odbočkami.
K výpočtu věrohodnostního poměru jsou už padesát let dostupné Hummelovy tabulky se vzorci pro věrohodnostní poměr při různých rodokmenových konstelacích srovnávaných hypotéz. Dvacet let je dostupný software familias, který je schopen poskytnout věrohodnostní poměr pro jakýkoliv pár hypotéz o příbuznosti při využití znaků na nepohlavních chromozómech. Přesto jsou soudci vyžadovány a genetickými znalci poskytovány posudky s nesprávně kvantifikovanými výsledky.
Přednáška uvede posluchače do této genetické problematiky.