Nová specializace bakalářského programu Aplikovaná matematika

15.prosinec 2020

Od roku 2021/2022 katedra otevírá nově schválenou třetí specializaci  bakalářského studijního programu APLIKOVANÁ MATEMATIKA.

Specializace MATEMATIKA V EKONOMICKÉ PRAXI je nově otevírané studium, v jehož rámci se elegantně propojí znalosti z oblasti matematického modelování a statistického zpracování dat s důkladným porozuměním ekonomických souvislostí a procesů, které probíhají v každé dobře fungující organizaci. Naučíme Vás zpracovat, vizualizovat, analyzovat, interpretovat a modelovat nejrůznější (nejen) ekonomická data. Seznámíme vás se základy ekonomie, podnikové ekonomiky, financí a též i finanční matematiky. Přidáme základy programování, práci s databázemi a jazykem SQL. A abyste své výsledky mohli tlumočit i manažerům v nadnárodních korporacích, nabídneme vám kurzy obchodní angličtiny. 

S matematicko-ekonomickým studiem máme na katedře mnohaleté zkušenosti. Tato specializace navazuje na tradici našeho velice oblíbeného a úspěšného studijního oboru Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, jehož absolventi jsou neustále s námi v kontaktu, a tudíž víme, že v praxi je po matematicích s ekonomickými znalostmi stále velká poptávka

Doplňme, že další dvě specializace bakalářského programu APLIKOVANÁ MATEMATIKA jsou otevřeny už od loňského roku.

Specializace DATA SCIENCE je studium jedné z nejžádanějších specializací na pracovním trhu, ve kterém vás naučíme sbírat, vizualizovat, analyzovat, modelovat a interpretovat data všeho druhu.

Specializace PRŮMYSLOVÁ MATEMATIKA je  studium, ve kterém vás naučíme popisovat přírodní a technické procesy matematickým jazykem, analyzovat je, modelovat, predikovat a optimalizovat.

Dále připomínáme, že také od roku 2020/2021 je již otevřen navazující magisterský studijní program APLIKOVANÁ MATEMATIKA, ve kterém se naučíte se data vizualizovat, analyzovat, interpretovat, efektivně využívat nástrojů statistického učení, optimalizace či rozhodovacích metod.