Letní škola matematiky

Letní škola matematiky je týdenní intenzivní kurz matematiky, který účastníky připraví na studium matematiky na přírodovědně zaměřených oborech na vysoké škole. Koná se každoročně před začátkem zimního semestru, a to přímo v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Představuje možnost zopakovat si ty pasáže středoškolské matematiky, které budou studenti využívat během celého studia a bez nichž se v mnoha předmětech ani nelze obejít.

Letní škola matematiky se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Každý ročník je tedy jedinečný, reagujeme totiž na náměty a připomínky účastníků předchozích ročníků. 

 

 

Co je Letní škola matematiky?

Začátek semestru bývá pro studenty prvních ročníků klíčový. Vyučující nemohou ztrácet čas opakováním středoškolského učiva a začínají s plným nasazením už od první hodiny. Studenti, kteří zmeškají tento start, mají později nemalé problémy naskočit do rozjetého vlaku. Letní škola matematiky je tedy prostředkem, jak se nastartovat ještě před začátkem semestru. Student, který netápe v základních pojmech a principech, může lépe vstřebávat nově přednášenou látku. Kurz vedou vysokoškolští vyučující, kteří přesně vědí, které pasáže středoškolské látky dělají studentům při dalším studiu největší potíže; právě na tato krizová místa je Letní škola matematiky zaměřena.

Zaměříme se na matematická témata, potřebná pro zvládnutí studia, které jste si zvolili. Důraz bude kladen hlavně na porozumění základním matematických pojmům, objektům a práci s nimi. Matematické dovednosti procvičíme při řešení praktických příkladů.

Čeká Vás spousta vyučovacích hodin matematiky, v nichž se budeme věnovat zejména následujícím oblastem:

 • úpravy algebraických výrazů
 • práce s absolutní hodnotou
 • základní elementární funkce (mocniny a odmocniny, goniometrické funkce, logaritmus, exponenciální funkce)
 • rovnice a nerovnice různých typů, jejich soustavy
 • analytická geometrie v rovině
 • základy kombinatoriky, faktoriál
 • ...

Letní školou Vás budou provázet vysokoškolští vyučující, s nimiž se setkáte v průběhu studia.

Získáte také užitečné informace o studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Dozvíte se informace ohledně kreditového systému, jakým způsobem je vedena výuka na VŠ, jak budete za splnění jednotlivých předmětů hodnoceni, kdy a na jak dlouho se budete moci zúčastnit praxe a jakým způsobem se budete moci zapojit do výzkumu. Pomůžeme Vám zorientovat se v našem e-learningovém prostředí a možnostech získat další zdroje potřebné pro studium.

Ještě stále přemýšlíte, zda se zúčastnit?

Zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • Chystáte se studovat na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci?
 • Víte co Vás čeká?
 • Chcete si vylepšit Vaši startovní pozici?
 • Máte zájem si zopakovat a prohloubit znalosti středoškolské matematiky?
 • Chcete se seznámit s budoucími kolegy?

Pokud jste alespoň na jednu z výše položených otázek odpověděli kladně, pak s přihláškou dlouho neváhejte.

Aktuální informace najdete na této stránce, místo konání letní škola zjistíte zde.

Můžete si také sami otestovat své znalosti.

Najdete nás i na Facebooku

Těšíme se na Vás :-)

Tým letní školy