Letní škola matematiky

Letní škola matematiky je týdenní intenzivní kurz matematiky, který účastníky připraví na studium matematiky na přírodovědně zaměřených oborech na vysoké škole. Koná se každoročně před začátkem zimního semestru, a to přímo v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Představuje možnost zopakovat si ty pasáže středoškolské matematiky, které budou studenti využívat během celého studia a bez nichž se v mnoha předmětech ani nelze obejít.

Letní škola matematiky se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Každý ročník je tedy jedinečný, reagujeme totiž na náměty a připomínky účastníků předchozích ročníků. 

 

 

Otestujte své znalosti

Testíky ze středoškolské matematiky, aby mozek nezahálel:

(doporučujeme otevřít v Acrobat Reader, protože některé internetové prohlížeče neumožní zašktnout odpovědi)

 

Tip LŠM: s úlohami podobných typů se setkají studenti nastupující do prvního ročníku některého z oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, a to buď už u přijímacích zkoušek , nebo pak následně při rozřazovacím testu z matematiky. Je proto dobré být připraven ;-)

 

Náměty k přemýšlení a diskuze najdete i na:

Letní škola na Facebooku


Studijní literatura:

  • BUŠEK I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky, SPN, Praha, 1988
  • HLAVÁČEK A.: Sbírka řešených příkladů z vyšší matematiky, SPN, Praha, 1965
  • JIRÁSEK F. a kol.: Sbírka řešených příkladů z matematiky, SNTL, Praha, 1982
  • KUBÁT J.: Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Victoria Publishing, Praha, 1993
  • KUBÁT J., HRUBÝ D., PILGR J.: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy, Maturitní minimum, Prometheus, Praha, 1996
  • PETÁKOVÁ J.: Matematika - příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy, Prometheus, Praha, 2000
  • POLÁK J.: Přehled středoškolské matematiky, Prometheus, Praha, 1997