Doktorské studium na naší katedře

Chcete se zapojit do výzkumné práce na katedře?

Přihlaste se do doktorského studia. Podmínkou přijetí je získání magisterského titulu ze studijního oboru s matematikou a úspěšný přijímací pohovor. Během studia si prohloubíte a rozšíříte svoje znalosti v oblasti zvoleného studijního oboru a naučíte se řešit aktuální výzkumné problémy pod vedením některého ze školitelů.

Co pro to udělat

 • Před přihlášením do doktorského studia je potřeba stanovit téma Vašeho výzkumu.
 • Vyberte si téma dizertační práce ze seznamu volných rámcových témat.
 • Kontaktujte školitele, který téma zadal. Je potřeba ověřit, zda je téma stále volné a zda Vám ho bude školitel rezervovat.
 • Máte-li zájem o téma, které není v seznamu, ale spadá do oblasti výzkumu některého školitele, kontaktujte ho.
 • Podle zvoleného tématu si na přihlášce vyberete jednu z následujících možností:

 

Co Vás při studiu čeká

 • Studujete podle individuálního studijního plánu, který Vám sestaví Váš školitel.
 • Absolvujete semináře a konzultace se školitelem k předmětům, z nichž máte podle plánu složit zkoušky.
 • Pod vedením školitele se učíte řešit zadaná aktuální výzkumná témata.
 • Máte možnost spolupracovat i s jinými pracovišti včetně zahraničních.
 • Učíte se vystupovat se svými výsledky na mezinárodních konferencích a seminářích.
 • Výsledky publikujete v matematických a jiných odborných mezinárodních časopisech.
 • Zlepšujete si svoje schopnosti komunikace v anglickém či jiném jazyce.
 • Součástí Vašeho studia bude také stáž na zahraničním pracovišti.
 • Podle zvoleného zaměření budete zapojeni do výuky.
 • Máte možnost se zapojit do práce na katedře a projektech katedry prostřednictvím částečného pracovního úvazku.