Doktorské studium čtyřleté - program Matematická analýza

doktorandské studium

Čtyřleté doktorské studium programu Matematická analýza je určeno pro studenty se zájmem o vědeckou práci v oboru matematické analýzy. Obsah doktorského školení je individuální a závisí na vlastním výběru tématu disertační práce a osoby školitele. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky nabízí témata především v oblasti diferenciálních rovnic a dynamických systémů. Při školení doktorandů katedra spolupracuje s odborníky z jiných univerzit a Akademie věd. Součástí studia je zahraniční stáž.

Zájemce o studium tohoto oboru prosíme, aby kontaktovali garanta studijního programu prof. RNDr. dr hab. Jana Andrese, DSc.

Obecné informace o tom, co od doktorského studia očekávat a co pro ně udělat najdete na této stránce.