Úspěšně realizované granty a projekty

Grant Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008408), 2018-2022

Hydrodynamický design čerpadel
(Richard Andrášik, Jitka Machalová, Horymír Netuka, Zdeněk Svoboda, Ondřej Vencálek a Rostislav Vodák jsou členy řešitelského týmu).

Grant Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008422), 2018-2022

Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl. Více najdete zde.
(Jakub Dostál, Tomáš Fürst, Jan Tomeček a Rostislav Vodák jsou členy řešitelského týmu).

Grant GAČR (19-01768S), 2019-2021

Separace geochemických signálů v sedimentech: aplikace pokročilých statistických metod na rozsáhlé geochemické datové soubory
(Karel Hron je hlavní řešitel, Jitka Machalová, Kamila Fačevicová a Renáta Talská jsou členy řešitelského týmu).

Grant GAČR (19-17474S), 2019-2021

Bayesovské usuzování jako prostředek pro efektivní znalecké dokazování v civilním soudním řízení. Více najdete zde.
(Tomáš Fürst je členem řešitelského týmu).

Grant GAČR (18-09188S), 2018-2020

Využití analýzy kompozičních dat pro hodnocení kombinovaného efektu pohybové aktivity, sedavého chování a spánku na dětskou obezitu
(Karel Hron a Nikola Štefelová jsou členy řešitelského týmu).

Grant GAČR (15-06991S), 2015-2017

Analýza funkcionálních dat a související témata
(Eva Fišerová, Karel Hron, Ondřej Vencálek a Jitka Machalová jsou členy řešitelského týmu). Více informací

 

Grant EACEA (544609-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPCR), 2013-2016

Mezinárodní projekt ACES "Applied Computing in Engineering and Science" si prostřednictvím vytvoření nového navazujícího studijního oboru "Applied Computing" klade za cíl přispět ke zvýšení úrovně vysokoškolského vzdělávání v Ruské federaci a Bělorusku a k lepší integraci jejich vzdělávacích institucí do evropského vzdělávacího systému. Další podrobnosti o projektu najdete v tomto článku.

Eva Fišerová, Karel Hron, Jitka Machalová, Horymír Netuka a Tomáš Fürst byli členy řešitelského týmu. Do projektu jsou kromě UP, potažmo Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty, zapojeny další čtyři univerzity ze zemí Evropské unie (Vienna University of Technology, University of Wuppertal, KU Leuven, Technical University of Lisbon).

Na straně východoevropských partnerů se pak jedná o pět předních vzdělávacích institucí (Tomsk Polytechnic University, Siberian Federal University Krasnoyarsk, Belarusian State University Minsk, Belarusian National Technical University Minsk a Yanka Kupala State University of Grodno).

Další informací najdete na stránkách projektu.

 

GAČR 14-06958S - 2014-2016

Singularity a impulsy v okrajových úlohách pro nelineární obyčejné diferenciální rovnice. Katedra byla řešitelské pracoviště (Irena Rachůnková, Milan Tvrdý, Jan Andres, Svatoslav Staněk, Lukáš Rachůnek, Martina Pavlačková, Jan Tomeček byli členy řešitelského týmu) Více informací

 

Grant GAČR (GA13-23550S, 2013-2015, GA0/GA), 2013 - 2015

Experimentální výzkum a matematické modelování nestacionárních jevů při hydrodynamické kavitaci
(Tomáš Fürst a Rostislav Vodák byli členy řešitelského týmu). Více informací

CZ.1.07/2.2.00/28.0141 - 2013 - 2015
Modernizace studijního program Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci
Více informací

Grant OPVK (CZ.1.07/2.3.00/30.0041), 2012 - 2015

Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II
(Eva Fišerová, Irena Rachůnková, Martina Chvosteková a Tomáš Ligurský byli členy řešitelského týmu) Více informací

Grant OPVK (CZ.1.07/2.3.00/20.0170), 2012 - 2015

Budování výzkumně-vzdělávacího týmu v oblasti modelování přírodních jevů a využití geoinformačních systémů, s vazbou na zapojení do mezinárodních sítí a programů.
(Eva Fišerová a Karel Hron byli členy řešitelského týmu) Více informací

Grant MVČR (VG20102014001), 2010 - 2014
Nové postupy biodozimetrické kontroly účinku radiačního záření a genotoxických látek založené na indukci dvouřetězcových zlomů DNA v buňkách vlasových a chlupových folikulů
(Tomáš Fürst byl člen řešitelského týmu) Více informací

Grant OPVK (CZ. 1.07/2.4.00/17.0117), 2011 - 2014
Rozvoj aplikačního potenciálu (Jana Fürstová byla koordinátorkou projektu na katedře) Více informací

Grant OPVK (CZ.1.07/2.2.00/15.0243), 2011 - 2013
Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Více informací

Výzkumný záměr MSM 6198959214, 2005 - 2011
Matematické modely a struktury; 2005-2011

Grant AVČR (KJB401370904), 2009 - 2010

Molekulární mechanismus fotolýzy vody ve fotosyntéze studovaný pomocí matematického modelování
(Tomáš Fürst byl člen řešitelského týmu) Více informací

Grantový projekt GAČR (GA 526/08/1016), 2008 - 2010

Identifikace hydrofyzikálních vlastností způsobujících gravitačně podmíněné proudění v porézních materiálech
(Tomáš Fürst a Rostislav Vodák byli členové řešitelského týmu) Více informací

GAAV IAA100190703, 2007 - 2009

Singulární nelineární okrajové problémy

Grant AVČR (KJB301370601), 2006 - 2007

Předpověď výskytu mělkých sesuvů pomocí dynamického modelu DYLAM
(Tomáš Fürst a Pavel Ženčák byli členové řešitelského týmu) Více informací

Grant OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0141) Více informací

GAČR 201/04/1077, 2004 - 2006
Kvalitativní analýza řešení obyčejných a funkcionálních diferenciálních rovnic

Transformační projekt MŠMT č. 474, 2003 - 2005
Realizace bakalářského studijního programu Matematika a její aplikace

Mezifakultní optimalizace výuky ekonomických disciplín na UP, 2004

Výzkumný záměr J14/98 153100011 (MSM 153100011), 1998 - 2004

Teoretická a výpočtová analýza matematických modelů. Rozvoj strukturální teorie algebraických a geometrických systémů