Pravidelné semináře

JČMF Olomouc a Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na pravidelné semináře z diferenciálních rovnic. Program a podrobnější informace o programu na zimní semestr 2015/2016 najdete zde.

JČMF Olomouc a katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na semináře z aplikované statistiky a z mnohorozměrné statistiky. Program a podrobnější informace semináře z mnohorozměrné statistiky na zimní semestr 2015/2016 najdete zde. Z přednášek semináře z aplikované statistiky je zatím naplánován na 16. 10. 2015 a 20. 11. 2015.

 

I tento semestr probíhá každé úterý od 13:30 na učebně 5066 nebo 5068 seminář z Bayesovských metod. Tentokrát se budeme věnovat tématům souvisejícím s informační entropií, kompresí dat a machine learning. V přednesu se volně střídají Rostislav Vodák, Ondřej Vencálek a Tomáš Fürst. Základním textem je stále skvělá učebnice Davida MacKaye: Information Theory, Inference, and Learning Algorithms.
V rámci semináře letos vystoupí dva američtí kolegové, kteří působí v rámci Fulbrightova programu jako hostující profesoři na MFF UK. Profesor Abram M. Kagan (University of Maryland) v pátek 6. listopadu v 10:30 na učebně 5066 s přednáškou Some Topics of Mathematical Statistics of General Interest a profesor Stephen Kobourov (University of Arizona) v úterý 1. 12. 2015 od 13:30 na posluchárně 5066 s přednáškou Analyzing the Language of Food on Social Media Talk.
Pro podrobnosti, prosím, kontaktujte vedoucího semináře Tomáše Fürsta.