Pravidelné semináře

JČMF Olomouc a Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na pravidelné semináře z diferenciálních rovnic. Program a podrobnější informace o programu na letní semestr 2015/2016 najdete zde.

JČMF Olomouc a katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na semináře z aplikované statistiky a z mnohorozměrné statistiky. Semináře z mnohorozměrné statistiky probíhají pravidelně každý v pátek v době 9:00-10:00 na učebně 5.066 v období od 19. 2. 2016 do 13. 5. 2016. Na programu semináře je studium knihy S. Puntanen et al. (2011), Matrix Tricks for Linear Statistical Models. Další informace najdete zde.
V rámci semináře z aplikované statistiky proběhne 11. 3. 2016 přednáška Jany Kramulové (ČSÚ) snázvem Národní účetnictví: pojetí, modely, interpretace. Další přednášející bude 8. 4. 2016 Alžběta Gardlo (UP Olomouc) jejíž přednáška má název Zpracování kompozičních dat v metabolomice (více zde).
V rámci semináře proběhne 15. 4. 2016 také přednáška Very Hofer (Karl-Franzens University of Graz, Austria) na téma Adapting a classication rule to changes of distributions using unlabelled recent data (více zde).

 

I v letním semestru 2016 bude probíhat každé úterý od 13:30 na učebně 5066 (nebo 5068) seminář z Bayesovských metod. Volba tématu tentokrát vychází z následujících tezí

  • Inferenci je třeba dělat správně (to jest Bayesovsky)
  • Metody Machine learning změnily svět (a to se sotva začalo)
  • 21. století bude stoletím komplexity

V průsečíku těchto tří témat se nacházejí Probabilistic Graphical Models jakožto komplexní systémy reprezentující mnohorozměrnou hustotu pravděpodobnosti, ve kterých lze efektivně dělat Bayesovskou inferenci a jejichž strukturu a parametry lze rozumně získat z dat metodami Machine learning. Seminář bude vycházet z knihy Probabilistic Graphical Models, kterou napsali Daphne Koller a Mir Friedman na Stanfordu. Kniha vyšla v roce 2009 v MIT Press.
V přednesu se volně střídají Tomáš Fürst a Zdeněk Svoboda.
V rámci semináře také proběhne v úterý 15. 3. 2016 přednáška Jana Studničky (Humusoft) s názvem Matlab and machine learning (podrobnosti zde). Náhradní termín přednášky Jana Vybírala (MFF UK) s názvem Big Data and Compressed Sensing (více zde), která byla 8. 3. 2016 zrušena pro nemoc, bude ještě upřesněn.