Pravidelné semináře

JČMF Olomouc a Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na pravidelné semináře z diferenciálních rovnic. Program a podrobnější informace o programu na letní semestr 2014/2015 najdete zde.

JČMF Olomouc a katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na semináře z aplikované statistiky a z mnohorozměrné statistiky. Program a podrobnější informace semináře z mnohorozměrné statistiky na letní semestr 2014/2015 najdete zde. Přednášky semináře z aplikované statistiky proběhnou 27. 2. 2015, 13. 3. 2015 a 20.3.2015.

V letním semestru 2014/2015 pokračuje Seminář z Bayesovských metod, na který Vás zvou T. Fürst a O. Vencálek. Seminář začne v úterý 17. 2. 2015 od 13:30 na učebně 5066 úvodem do do problematiky compressed sensing.

 

Speciální semináře

V zimním semestru 2014/2015 začal také speciální seminář pro zaměstance firmy Hella. Podrobnější informace najdete zde.