Pravidelné semináře

Seminář z diferenciálních rovnic

JČMF Olomouc a Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na pravidelné semináře z diferenciálních rovnic. Jednotlivé přednášky semináře se konají nepravidelně, ale vždy v úterý od 13.30 hodin v posluchárně č. 5.068, podrobnější informace o programu na letní semestr 2017/2018 najdete zde.

 

Seminář z aplikované statistiky

JČMF Olomouc a katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na seminář z aplikované statistiky. Jednotlivé přednášky semináře se konají nepravidelně, ale vždy v pátek od 10:30 v posluchárna č. 5.066, konkrétní informace najdete v tomto programu na letní semestr 2017/2018.

 

Seminář z mnohorozměrné statistiky

JČMF Olomouc a katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na seminář z mnohorozměrné statistiky, jehož program na letní semestr 2017/2018 najdete zde. Seminář se koná v období od 23. 2. do 11. 5. 2018 vždy v pátek od 9 do 10 hodin v posluchárně č. 5.066. Na programu je studium knihy: B. Efron, T. Hastie: Computer Age Statistical Inference.

 

Bayesovský seminář

Jiz tradičně bude v útery od 13:15 v místnosti 5066 probíhat Bayesovsky seminář. Rok 2018, jako každý rok končící osmičkou, se jistě ponese v duchu velkých změn v celé společnosti. Může se stát, že nám nakonec zůstane jen jediná jistota, a to že inferenci je třeba dělat správně, tedy Bayesovsky. A právě k tomu je zde náš tradiční pravidelný úterní seminář ze spravné, tedy bayesovské inference!
V úterý 13. 2. 2018 jej zahájí Ondra Vencálek ve 13.15, řeč bude o klasické analýze přežívání, kterou během několika úvodních přednášek Ondra vysvětlí a shrne, aby ji později mohl zavrhnout a naučit nás, jak to udělat správně, tedy bayesovsky. V úterý 20. 2. bude pokračovat v klasické analýze, na programu bude Kaplan-Meierův odhad funkce prežití.

 

Speciální semináře

Základy statistického zpracování dat

V roce 2018 proběhne také kurz Základy statistického zpracování dat. Kurz je určen všem, kdo chtějí provádět kvalitní a validní statistické analýzy dat. Je vhodný jak pro ty, kteří se statistickou analýzou dat teprve začínají, tak i pro zkušené uživatele statistiky, kteří si potřebují své postupy ujasnit či potvrdit nebo chtějí konzultovat své problémy.

První část kurzu se uskuteční 14. - 18. května 2018 v učebně 5.007 v pátém podlaží budovy PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, pod vedením zkušených lektorů z naší katedry.

Aktuální informace k prvnímu kurzu naleznete zde.

Kurzu se mohou zúčastnit akademičtí pracovníci UP a studenti doktorských studijních programů. Přihlášky na kurz zasílejte na email alena.jarosova@upol.cz do konce března. Po registraci obdržíte bližší organizační informace pár dnů před konáním kurzu. Dotazy týkající se odborné náplně kurzu zasílejte na email eva.fiserova@upol.cz.

Více se dozvíte na stránce kurzu, program najdete zde.