Základy statistického zpracování dat

Naučit se efektivně získávat z dat relevantní informace, správně interpretovat výsledky a porozumět filozofii statistického zpracování dat, to vše je cílem odborného kurzu statistiky, který organizují členové katedry matematické analýzy a aplikací matematiky. Kurz je určen všem, kdo chtějí provádět kvalitní a validní statistické analýzy dat. Je vhodný jak pro ty, kteří se statistickou analýzou dat teprve začínají, tak i pro zkušené uživatele statistiky, kteří si potřebují své postupy ujasnit či potvrdit nebo chtějí konzultovat své problémy. První část kurzu se uskuteční 14. - 18. května 2018 v učebně 5.007 v pátém podlaží budovy PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, pod vedením zkušených lektorů z naší katedry.

Program seminářů prvního kurzu je zaměřen na praktické použití vybraného statistického programu a obsluhy jeho nástrojů. Podrobněji budou vysvětlena témata popisné statistiky, principy statistického usuzování a interpretace výsledků. Další část kurzu bude věnována statistickému rozhodování a vyšetření vztahu mezi proměnnými. První dva dny bude probíhat bloková výuka, následující dva dny mohou účastníci aplikovat své znalosti v praxi. Pod vedením lektorů mohou zpracovávat data z vlastního výzkumu, případně pracovat s modelovými daty. Poslední den kurzu je vyhrazen odborným konzultacím s lektory. Podrobný program seminářů naleznete zde.

Aktuální informace k prvnímu kurzu naleznete zde.

Účastníci kurzu si mohou sami zvolit, ve kterém statistickém programu by se chtěli školit. V nabídce je program Statistica nebo R Commander. R Commander je grafické uživatelsky příjemné prostředí s možností reproducibility automaticky generovaného kódu do softwaru R, který je v současnosti nejpoužívanějším a volně šiřitelným statistickým softwarem. Své preference můžete uvést v přihlášce na kurz. Organizátoři na základě Vašich hlasů vyberou, který z uvedených dvou programů budou na seminářích prezentovat.

Druhá část kurzu - Pokročilé metody statistického zpracování dat - se bude konat v závěru roku 2018 a bude zaměřena na rozšíření a prohloubení znalostí statistických metod, které reflektují specifika jednotlivých oborů. Program sestaví pořadatelé dle požadavků a přání absolventů květnového kurzu. Pokud již při přihlášení víte, jaké znalosti by pro vás byly přínosné, informace zašlete spolu s přihláškou. Dáte tak organizátorům více prostoru k zajištění účasti předních odborníků a školitelů ve vybrané oblasti.

Kurzu se mohou zúčastnit akademičtí pracovníci UP a studenti doktorských studijních programů. Přihlášky na kurz zasílejte na email alena.jarosova@upol.cz do konce března. Po registraci obdržíte bližší organizační informace pár dnů před konáním kurzu. Dotazy týkající se odborné náplně kurzu zasílejte na email eva.fiserova@upol.cz.

Těšíme se na Vaši účast.

Lektoři: Kamila Fačevicová, Eva Fišerová, Tomáš Fürst, Karel Hron a Ondřej Vencálek

Program seminářů naleznete zde.

Aktuální informace k prvnímu kurzu naleznete zde.

 


Kurz je financován z prostředků projektu OP VVV - Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337