Aktuality prvního kurzu

Na seminářích bude prezentován R Commander

Na základě hlasů účastníků bylo pro výuku zvoleno grafické uživatelské prostředí R Commander. Postup, jak instalovat R Commander na Windows a OS X naleznete zde

Uživatelům programu R stačí instalovat balíček Rcmdr.

Časový harmonogram a program seminářů

První dva dny budou probíhat odborné semináře s ukázkami výstupů z R Commanderu. Následující dva dny bude probíhat praktická výuka práce v R Commanderu. Náplň praktické výuky bude odpovídat tématům z odborných seminářů. Prosíme účastníky, aby si na praktickou výuku přinesli vlastní notebooky, na kterých již budou mít instalovaný R Commander. Poslední den je vyhrazen odborným konzultacím s lektory.

Pondělí 14.5.2018

8:30 - 10:00 Ukázky analýz reálných dat, popisná statistika I
10:30 - 12:00 Popisná statistika II
13:30 - 15:00 Základní rozdělení pravděpodobnosti
15:30 - 17:00 Odhady střední hodnoty a směrodatné odchylky, intervaly spolehlivosti

Úterý 15.5.2018

8:30 - 10:00 Filozofie testování hypotéz, testy o jedné populaci, porovnání dvou populací
10:30 - 12:00 Porovnání tří a více populací
13:30 - 15:00 Lineární regrese
15:30 - 17:00 Bayesovský přístup k analýze dat

Středa 16.5.2018

8:30 - 10:00 Základy obsluhy R Commanderu
10:30 - 12:00 Vizualizace dat v R Commanderu
13:30 - 15:00 Testování hypotéz v R Commanderu
15:30 - 17:00 Lineární regrese v R Commanderu

Čtvrtek 17.5.2018

8:30 - 10:00 Samostatná práce v R Commanderu I
10:30 - 12:00 Samostatná práce v R Commanderu II
13:30 - 15:00 Samostatná práce v R Commanderu III
15:30 - 17:00 Samostatná práce v R Commanderu IV

Pátek 18.5.2018

8:30 - 12:00 Odborné konzultace