Minisympózium z nelineární analýzy

Ve dnech 14.-15. 6. 2004 proběhlo v Olomouci-Hejčíně minisympózium z nelineární algebry. Další informace zjistíte zde.

 

Výukový kurz Geostatika

Intenzivní výukový kurz vedený prof. Rudolfem Dutterm z TU Wien probíhal od 7.2.2000 do 11.2.2000 v Olomouc- Hejčíně. Podrobnosti o průběhu konference najdete zde.

 

Mezinárodní konference Parciální diferenciální rovnice

Tato mezinárodní konference konala v Olomouci od 13. do 17. prosince 1999 při příležitosti 70. narozenin významného českého matematika Jindřicha Nečase. Konferenci spolupořádal tehdejší člen katedry Milan Pokorný. Seznam přednášek najdete zde.